צרעה טפילית (parasitoid wasp)


הקדמה

רוב מיני הצרעות בעולם הם מסוג טפיליות, חרקים יחידאיים, כמעט בלתי נראים לעין שחלקם נחשב למועילים לבני האדם משום שהם קוטלים מזיקי חקלאות. הצרעה הטפילית, כשמה כן היא, נטפלת לחרקים אחרים על מנת לבסס את הדור הבא.

דרך חיים

הצרעה הטפילית חסרת חיי קהילה בניגוד לשאר מיני הצרעות המוכרים לנו(צרעה מזרחית, צרעה גרמנית, צרעת הפלך), לרובן אין את העוקץ המוכר ולכן גם אינה מסוכנת לבני אדם ולבעלי חיים. גודלה נע בין 1-25 מ"מ בערך והיא יכולה להימצא בשטחים חקלאיים ובגינה הפרטית, בייחוד במקומות שיש בהם צוף פרחים ואבקנים המשמשים לה מקור מזון עיקרי. כבוגרת, הצרעה הטפילית מאתרת קורבן פוטנציאלי שיהווה בית גידול ראוי עבור צאצאיה ועליו או בתוכו היא תטיל ביצים באמצעות צינור הטלה ומרגע שהטילה את ביציה הם יהיו ברשות עצמם ולעולם לא תראה את הדור הבא, אך כמו אם ראויה היא לא תפקיר אותם, היא מראש דואגת להם.. ישנן כאלה שמשתקות את המארח על מנת שלא יתנגד(חרק בוגר או זחל) באמצעות הזרקת חומרים מיוחדים וישנן כאלו שמטילות ישירות לתוך הביצה או הגולם. אותו מארח משמש כמגן, מקור מזון וסוג של אינקובטור עבור הביצים. הזחלים שבוקעים ניזונים מגופו של הפונדקאי, בעודו חי, ולאחר שלב ההתגלמות פורצים מתוכו החוצה, עוזבים אותו כבוגרים ומותירים אותו מת.

יתרונות

כיום מנצלים את דרך חייהן הייחודית של הצרעה הטפילית במלחמה ביולוגית כנגד מזיקים בתחום החקלאות כמו השמדת כנימות, עשים, זחלי חיפושיות, הקטנת אוכלוסיות זבובים ועוד. חקלאים מבינים את חשיבותה של הצרעה בהתמודדות עם מזיקים ולכן משחררים אוכלוסיות של צרעות טפיליות באזורי הגידול ובכך משפרים את תנובת הצמחים. חשוב לציין שבאזורים שבהם שוחררה הצרעה הטפילית יש לשקול בזהירות ריסוס צמחים על מנת לא לקטול את הצרעה הטפילית.