מכתב המלצה – עיריית כפר סבא


ברק שירותי תברואה והדברה – עובד עבור עיריית כפר סבא החל 01.02.2009 ,

מבצע עבודת ניטור והדברת מזיקים, איתור מזיקים ומפגעי תברואה.

הנ"ל מקפיד על עבודה מקצועית, עובד לפי כללי הבטיחות ועומד בזמני ביצוע קפדניים.

בגין עבודתו אנו מקבלים תשבחות רבות , על עבודתו המקצועית ומתן פתרונות מיידים.

תוך מתן שירות אדיב ולשביעות רצון העירייה.

בכובד רב,

רחלי אשכנזי

תברואנית מוסמכת