ארכיון יומי : 15 בפברואר 2016


פשפש הברונזה

בסוף שנת 2014 דווח בארץ על חדירת מזיק פולשני חדש בדמות פשפש קטן שמאיים בנוכחותו על  אוכלוסיית עצי האיקליפטוס בישראל ומציב אותה בפני סכנת הכחדה. פשפש הברונזה,( (Thaumastocoris peregrinus שעד לפני מספר שנים היה בתחומי יבשת אוסטרליה בלבד, הצליח לפרוץ את גבולות היבשת המרוחקת ובעצם יכולת ההתפשטות המהירה שלו הוא […]

פשפש הברונזה